Domov

Produkty a služby

ABBYY FineReader 14

ABBYY FineReader® 14 ponúka nové a vylepšené funkcie vrátane širokej škály nástrojov pre editáciu PDF súborov, funkcie porovnávania dokumentov a precíznejšiu OCR konverziu dokumentov.

Konverzia PDF a skenovaných dokumentov

Jednoduchá tvorba editovateľných digitálnych kópií papierových dokumentov bez prepisovania a mimoriadne presný prevod skenovaných dokumentov na prehľadávateľné súbory PDF vhodné na digitálnu archiváciu.

Prekladateľské služby

Ak potrebujete preložiť do alebo z cudzieho jazyka texty obchodnej korešpondencie, zmluvy, tlačivá, oznámenia, manuály k výrobkom, katalógy, prípadne iné, zložité i menej náročné texty, obráťte sa na našu spoločnosť. Ponúkame preklady v jazykoch európskej únie, ale i jazyky ázijské, jazyky málo frekventované, ku ktorým patria švédsky, srbský, chorvátsky, slovinský, nórsky, grécky, turecký, čínsky, holandský a kórejský.

ABBYY FlexiCapture 11

NOVÁ VERZIA ABBYY FLEXICAPTURE!

ABBYY FlexiCapture 11 je nová generácia inteligentného, presného a vysoko rozšíriteľného softvéru pre vyťažovanie dát a spracovávanie veľkých objemov dokumentov akéhokoľvek typu. Vďaka automatickej klasifikácii dokumentov a funkčnostiam vyťažovania dát pomáha organizáciám výrazne zvyšovať produktivitu práce s dokumentmi.

Novinky

Nová verzia ABBYY FineReader 14

NOVINKA!

Úplne nová verzia ABBYY FineReader 14 !!!

FineReader 14 ponúka nové a vylepšené funkcie vrátane širokej škály nástrojov pre editáciu PDF súborov, funkcie porovnávania dokumentov a precíznejšiu OCR konverziu dokumentov.

ABBYY FineReader Pro for Mac

Nová aktualizácia ABBYY FineReader Pro for Mac!

ABBYY Recognition Server 4

NOVINKA!

Nová vylepšená verzia automatizovaného serverového OCR riešrenia ABBYY Recognition Server 4!

Akcie

ABBYY FineReader 14 Standard

NOVÁ verzia za UVÁDZACIE CENY!