FAQ

ADRT™ (Advanced Document Recognition Technology; pokročilá technológia rozpoznávania dokumentov) je technológia od ABBYY, ktorá reprodukuje logickú internú štruktúru celého dokumentu. ADRT zabezpečuje vyššiu kvalitu zachovania rozloženia dokumentov a robí OCR dostatočne inteligentným na to, aby prinášal dokumenty v pôvodnom formátovaní dokumentov sady MS Office. Vďaka technológii ADRT je možné zachovávať pôvodnú štruktúru a rozloženie dokumentu – záhlavia a päty, čísla strán, poznámky pod čiarou, fonty a ich štýly, obrázky/tabuľky/diagramy, odkazy a hyperlinky. Takže nemusíte dokument po konverzii preformátovávať a znovu vytvárať všetky tieto jednotky.

OCR symbolizuje Optical Character Recognition (optické rozpoznávanie znakov). OCR technológie sú v produktoch ABBYY používané na inteligentné spracovanie PDF súborov pre zabezpečenie vysokej kvality konverzie. OCR je tiež potrebné na spracovanie PDF súborov v neštandardnom kódovaní a na konverziu PDF obrázkov vytvorených skenermi alebo MFP zariadeniami do dokumentov sady Microsoft Office alebo vyhľadávateľných PDF súborov.

Je potrebné zaslať nám na support@nupseso.eu alebo podpora@nupseso.eu snímku obrazovky s chybovým hlásením, ako aj vygenerovaný súbor Ainfo.cab (platí pre programy: ABBYY FineReader, PDF Transformer, Screenshot Reader, Foto Reader).

Postup na vygenerovanie Ainfo.cab súboru:

  • Spustite súbor Ainfo.exe, ktorý sa nachádza v adresári Support inštalácie (štandardne: C:\Program Files\názov produktu\Support\AInfo.exe).
  • Po spustení vyberte "uložiť" a zvoľte cestu pre uloženie

Áno, je potrebné zaslať nám na support@nupseso.eu alebo podpora@nupseso.eu sériové číslo produktu a meno alebo spoločnosť, na ktorú bol produkt registrovaný (ak produkt nebol zaregistrovaný, túto registráciu môžete vykonať na http://registration.abbyy.com ).

Technickú podporu zabezpečuje naša spoločnosť, ktorá je ako jediná poverená výrobcom poskytovať technickú podporu zákazníkom na Slovensku a v Čechách.

  • Je náročné previesť inštaláciu produktu na PC?
    Nie, inštalácia je jednoduchá a celou inštaláciou Vás prevedie sprievodca inštalácie v slovenčine až po aktiváciu produktu. Stačí, ak budete mať pracovnú stanicu pripojenú k internetu. Ak nemáte pripojenie k internetu, stačí pri možnosti aktivácie zadať napr. telefonickú aktiváciu a náš zamestnanec cez telefón aktivuje produkt.
  • Podporujú Vami ponúkané produkty inštaláciu pod operačným systémom Windows 7?
    Nami ponúkané produkty sú certifikované výrobcom pre použitie v systéme Windows 7 a následne aj Windows Vista a Windows XP.

Všetky ponúkané produkty plne podporujú slovenský ako aj český jazyk.