Kontakty

NUPSESO, a. s.

NOVÁ adresa prevádzky a poštová adresa:
Vinárska 17
951 41 Lužianky
Slovenská republika

telefón: +421 (0)917 505 764
personálne: +421 (0)917 505 765

fax: +421 37 2211123
e-mail: nupseso@nupseso.eu
web: www.nupseso.sk, www.nupseso.eu

Adresa sídla:

Golianova 42, 949 01 Nitra, Slovenská republika

IČO: 36525791

IČ DPH: SK2020147668

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu v Nitre, Oddiel: Sa, Vložka číslo 10040/N.

NUPSESO Data Service, s. r. o.

NOVÁ adresa prevádzky a poštová adresa:
Vinárska 17
951 41 Lužianky
Slovenská republika

telefón: +421 (0)917 505 764
personálne: +421 (0)917 505 765

e-mail: nupseso@nupseso.eu
web: www.nupseso.sk, www.nupseso.eu

Adresa sídla:

Golianova 42, 949 01 Nitra, Slovenská republika

IČO: 35910780

IČ DPH: SK2021945860

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 25115/N.

NUPSESO CZ, s. r. o.

Adresa prevádzky a poštová adresa:

Evropská 1480/45
160 00 Praha 6 - Dejvice
Česká republika

tel./fax: +420 2 2294 9032
e-mail: nupseso@nupseso.cz
web: www.nupseso.cz, www.nupseso.eu

Adresa sídla:

Počernická 3225/2C, 100 00 PRAHA 10, Česká republika

IČO: 25198319

IČ DPH: CZ25198319

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku Ministerstva spravedlnosti České republiky, vedeného u rejstříkového soudu v Praze, Spisová značka C 86386.

COMENS s. r. o.

Adresa prevádzky, sídla a poštová adresa:

Hrobákova 38
851 02 Bratislava
Slovenská republika

e-mail: nupseso@nupseso.eu
web: www.nupseso.sk, www.nupseso.eu

IČO: 36361011

IČ DPH: SK2022189466

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 98548/B.