O nás

 
Skupina firiem patriacich pod NUPSESO GROUP pôsobí už viac ako dvadsať rokov v oblasti digitalizačných technológií. Spoločnosť má zavedený a certifikovaný systém manažérstva kvality podľa najnovšej normy ISO 9001:2008 a systém manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy ISO 27001:2013. Všetky služby sú poskytované v zabezpečených priestoroch s dôrazom na zaistenie bezpečnosti a dôvernosti spracovávaných dokumentov a údajov.
 

NUPSESO GROUP tvoria nasledujúce firmy:

 

Oblasti nášho pôsobenia:

  • DIGITALIZÁCIA DOKUMENTÁCIE
  • DIGITÁLNE ARCHÍVY
  • RIADENIE DOKUMENTÁCIE
  • SPRACOVANIE DÁT
 
  • PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY
  • INŽINIERSKE A KONZULTAČNÉ SLUŽBY V JADROVEJ ENERGETIKE

Tvorba technickej dokumentácie, prevádzkových predpisov, riadenie dodávateľov, riadenie projektov, odborné posudky a konzultácie.

 
  • PREDAJ SKENEROV
  • SERVIS SKENEROV
Produkčné skenery
Veľkoplošné skenery
Ručné skenery
Knižné skenery
  • PREDAJ SOFTVÉRU
  • TECHNICKÁ PODPORA