Referencie

Národný ústav certifikovaných meraní – Testovanie 9 (Monitor 9) – 2003÷2016

Digitalizácia a vyhodnotenie cca 975.000 testovacích (rukou vypisovaných) formulárov.

Projekt celoplošného testovania žiakov 9. ročníkov ZŠ v rámci Slovenskej republiky. Firma NUPSESO, a.s. zabezpečovala grafické návrhy formulárov a testovacích zošitov, tlač, balenie, distribúciu, zber, vyhodnotenie a analýzu tohto projektu.

galéria >>

SBD Zvolen – od roku 2004

Doteraz spracovaných cca 110.000 záznamov (realizovaných cca 11 odpisov po 10.000 ks).
Úlohou spoločnosti NUPSESO, a.s. je skenovať formuláre odpisu vodomerov bytových jednotiek dodávaných spoločnosťou Stavebné bytové družstvo Zvolen, následne z nich vyťažiť dáta a exportovať do databázy.
 
galéria >>

Poisťovacia spoločnosť - od roku 2010

Spracovanie cca 220.000 dokumentov.
Cieľom projektu je digitalizácia zmluvných dokumentov poisťovacej spoločnosti, ich následná indexácia pomocou technológií flexibilného vyťažovania údajov a tvorba vstupných dávok vo formáte XML pre DMS systém odberateľa.

JAVYS – digitalizácia archívnej dokumentácie jadrovej elektrárne - 2007÷2009

Spracovanie 350.000 strán formátu A4.

Cieľom projektu bola digitalizácia a indexácia archívnej dokumentácie s podporou inžinierskych činností pri vytriedení a kompletovaní aktuálnych dokumentov. Ručne zaindexovaných bolo celkovo 670.000 záznamov.

Kärcher Slovakia, s.r.o. – spracovanie formulárov „Záručný list“ – od roku 2009

Predpoklad cca. 30000 formulárov ročne.
Pre spoločnosť Kärcher sme graficky navrhli a zároveň tlačíme a vyťažujeme dáta z formulárov záručných listov a servisných opráv. Zákazníkovi je odovzdávaná spolu s obrazmi skenovaných dokumentov aj kompletná databáza údajov o zákazníkoch a servise.

Smurfit Kappa – 2009÷2010

Zoskenovaných bolo 270.000 strán dokumentov (kombinácia A4 a výkresov).
Cieľom projektu bolo skenovanie a indexácia archívnej dokumentácie.
 
galéria >>

NR SR – digitalizácia archívu parlamentnej knižnice - 2003÷2005

Spracovaných cca 1.000.000 normostrán. Projekt bol zameraný na spracovanie súčasnej a historickej dokumentácie pomocou profesionálnej technológie OCR od firmy ABBYY. Cieľom bola digitalizácia archívu a knižnice Národnej rady SR s následným zverejnením na webovej stránke.

Slovenské elektrárne – 2005

Spracovaných 75.000 kusov dokumentácie rôznych formátov.
Predmetom projektu bola digitalizácia (skenovanie) vybranej textovej a výkresovej časti dokumentácie z RSTD JE V-1 a RSTD JE-V2.
 

VÚJE Mochovce – 1997÷2000

Spracovaných 125.000 dokumentov.

Cieľom bolo vypracovanie projektu, softvérovej aplikácie pre digitálny archív a správa archívu papierových a digitálnych dokumentov technickej dokumentácie pre spustenie Atómovej elektrárne Mochovce. Skenovanie s následnou konverziou a uložením dát na CD.