NR SR – digitalizácia archívu parlamentnej knižnice - 2003÷2005

Spracovaných cca 1.000.000 normostrán.

Projekt bol zameraný na spracovanie súčasnej a historickej dokumentácie pomocou profesionálnej technológie OCR od firmy ABBYY. Cieľom bola digitalizácia archívu a knižnice Národnej rady SR s následným zverejnením na webovej stránke. Dokumenty boli zoskenované, pretransformované do textu použitím OCR technológie a prevedené do formátov PDF a HTML. Spracované dokumenty - predovšetkým historická dokumentácia rôznej kvality tlače, texty písané aj v cudzích jazykoch a rôznymi fontami (napr. Nemeckým neogotickým písmom – schwabach).

galéria >>