Služby

Profesionálnymi riešeniami a službami oslobodíme vašu firmu od spracovávania rastúceho množstva dokumentov. Umožníme vám zvýšiť výkonnosť a efektivitu procesov vo vašej firme a tým aj zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu.


NUPSESO, a.s. vám ponúka služby:

 • preklady dokumentov a dokladov z a do viac ako 18-tich jazykov, bez overenia aj s overením

 • skenovanie dokumentov, veľkoformátových výkresov, kníh a iných viazaných a neviazaných dokumentov

 • prevod papierových dokumentov a elektronických obrazov do editovateľnej podoby, OCR

 • automatizované vyťažovanie dát z dokumentov:

  • štruktúrovaných - formuláre, dotazníky (tlačené, ručne vypisované, zaškrtávacie polia, čiarové kódy)...
  • neštruktúrovaných - faktúry, dodacie listy, sprievodky (tlačené texty)...
 • návrh, tlač, distribúcia, dotlač a spracovanie dát z formulárov (strojovo spracovateľné)

 • aktualizácia projektovej dokumentácie

 

Prínosy riešení automatického prevodu textu a zberu dát z papierových dokumentov prostredníctvom moderných technológií

 • Nie je potrebný ručný prepis údajov do PC, nižšie režijné náklady
 • Skrátenie času zadávania údajov, zrýchlenie procesu spracovania dát
 • Zníženie chybovosti a zvýšenie presnosti zadávaných údajov
 • Priamy export údajov do používaného informačného systému
 • Rýchly a jednoduchý prístup k požadovaným údajom a výsledkom
 • Možnosť okamžitého vyhľadania ktoréhokoľvek dokumentu
 • Paralelná digitalizácia a archivácia dokumentov