Bezpečnosť spracovávaných dát

  • Certifikát ISO 27001:2005

PQM

NUPSESO, a.s. má zavedený a certifikovaný systém manažovania
informačnej bezpečnosti podľa normy ISO 27001:2005.
Pri spracovávaní dokumentov je kladený dôraz na zaistenie
bezpečnosti a dôvernosti spracovávaných údajov.

  • Zabezpečené priestory

Spracovávanie dokumentácie prebieha v protipožiarne
zabezpečených priestoroch s kamerovým systémom.
Navyše máme zavedený
systém riadenia evidencie vstupov.

  • Bezpečná preprava a uskladnenie dokumentov

Dokumenty sú prepravované v uzamykateľných kovových
prepravných boxoch a uskladnené v regálových boxoch
na kovových policiach v sklade s obmedzeným prístupom.