Digitalizácia papierovej dokumentácie

Vedeli ste, že:

  • 7,5 % zo všetkých papierových dokumentov sa stratí,
  • 3 % zostávajú nezaložené,

  • 50 % času firma stratí pri ich hľadaní?

Zdroj: PricewaterhouseCoopers

Ponúkame vám služby digitalizácie rôznych typov dokumentov pomocou najmodernejších zariadení, profesionálnych softvérov a zaškolených pracovníkov s dlhoročnými skúsenosťami.

Ponúkame vám:

Čo všetko je v službe digitalizácie zahrnuté?

  • Príprava dokumentov pred skenovaním - bližšie informácie

  • Skenovanie

  • Kontrola kvality a oprava naskenovaných snímok

  • Uloženie na médiá podľa požiadaviek zákazníka

Voliteľné možnosti služby:

  • Vrátenie zdigitalizovaných dokumentov do pôvodného stavu - opätovné zospinkovanie, vloženie do pôvodných obalov, pôvodné zoradenie