Príprava dokumentov pred skenovaním

Dokumenty určené na digitalizáciu je pred skenovaním potrebné upraviť tak, aby neprišlo k poškodeniu zariadení alebo dokumentov, a aby boli v procese digitalizácie či prípadného prevodu do textu dosiahnuté čo najlepšie výsledky.

Príprava dokumentov je súčasťou služieb skenovania.

Príprava dokumentov zahŕňa:

  • vybalenie a kontrolu obsahu dodávky dokumentov

Operátori vybalia dokumenty dovezené od zákazníka a skontrolujú, či dodávka obsahuje všetky dokumenty, ktoré má.

  • vybratie zo šanónov, obalov a pod.

Dokumenty určené na skenovanie sú vybraté z viazania a obalov.

  • odstránenie spiniek

Z jednotlivých dokumentov sú odstránené všetky spony a spinky, ktoré by mohli počas procesu skenovania poškodiť skener alebo samotné dokumenty.

  • podlepenie natrhnutých častí strán a vyrovnanie pokrčených strán

Natrhnuté strany sú pred procesom skenovania podlepené, aby nedošlo k ich zaseknutiu v stroji a následnému zničeniu.

  • triedenie dokumentov

Dokumenty sú roztriedené, označené čiarovými kódmi, resp. sú medzi ne vložené separačné listy.

Na požiadanie zákazníka môžu byť dokumenty po procese skenovania zoskartované alebo opätovne zospinkované a vrátené do pôvodných obalov.