Prevod skenovaných dokumentov do editovateľného textu

Máte dokumenty v needitovateľných formátoch, ktoré potrebujete upraviť? Potrebujete pracovať s textami, ktoré sa nedajú kopírovať?

NEPREPISUJTE ICH!

Vaše dokumenty skonvertujeme pomocou technológie OCR do plne editovateľných formátov programov MS Word, MS Excel a ďalších, ktoré budete potom môcť upravovať podľa vašich potrieb!

Čo je to OCR?

OCR (Optical Character Recognition) - Optické rozpoznávanie znakov je technológia, ktorá umožňuje konvertovať rôzne typy dokumentov, ako sú naskenované papierové dokumenty, PDF súbory alebo digitálne fotografie textu, na dáta s možnosťou vyhľadávania a úprav. Navyše, takto skonvertované dokumenty budú vyzerať presne ako pôvodný dokument!

Prínosy služby

 • nemusíte prepisovať texty z needitovateľných resp. papierových dokumentov
 • nemusíte investovať do špeciálneho softvéru
 • možnosť editovať a kopírovať akýkoľvek text
 • fulltextové vyhľadávanie
 • zníženie chybovosti a nákladov
 • je zachované formátovanie pôvodného dokumentu - fonty, veľkosti a farba písma, indexy, odstavce, odrážky, stĺpcové bloky, hlavička a päta dokumentu atď.
 • zachované existujúce tabuľky a obrázky ako v pôvodnom dokumente
 • z dokumentov v tabuľkových formátoch je možné vytvoriť databázu exportovaním do súborov *.dbf, *.csv a pod.

Základné charakteristiky služby

Vstupy:

 • dokumenty v needitovateľných formátoch, napr. obrazových PDF

 • naskenované dokumenty v rôznych obrazových formátoch

Výstupy:

 • rôzne možnosti výstupných formátov - *. doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.txt, *.rtf, *.html, *.ppt, *.pdf, *.lit, *.xml a pod.

 • možnosť výstupu v štandarde pre dlhodobú archiváciu PFD/A s textom pod obrazom

 • uloženie na médiá – CD, DVD, BD, HDD, FlashStorage, upload na FTP a pod.

 • Spracovanie gotických písiem – možnosť previesť do textu aj staré knihy písané „švabachom“ či inými špeciálnymi fontmi

 • Podpora mnohých jazykov – možnosť spracovať dokumenty v akomkoľvek jazyku aj viacjazyčné dokumenty

 • Rozpoznávanie čiarových kódov – možnosť automaticky separovať a pomenovávať dokumenty podľa hodnoty čiarového kódu

Pozrieť leták

Potrebujete naskenovať dokumenty, ale nechcete investovať do kúpy drahého skenera?

Naskenujeme ich za vás! Viac informácií