Vyťažovanie dát - ICR

Potrebujete vyťažovať dáta z dokumentov? Máte už dosť nekonečného opisovania údajov z formulárov do databáz?
Nemusíte investovať do drahých zariadení, spravíme to za vás!

Ponúkame vám službu spracovania formulárov a iných štruktúrovaných dokumentov pomocou špičkových technológií.

Čo je ICR?

ICR (Intelligent Character Recognition) - inteligentné rozpoznávanie znakov je pokročilá forma OCR, ktorá je schopná rozpoznať ručne písané písmo - veľké paličkové písmo a číslice. Umožňuje teda automatizované spracovávanie rôznych ručne vypĺňaných formulárov a následný export dát do databáz.

Aké dokumenty je možné spracovať?

 • tlačené alebo vypisované rukou paličkovým písmom
 • rôzne štruktúrované dokumenty ako formuláre, odpisové
  hárky, dotazníky, kartotékové záznamy, volebné lístky,
  skúšobné testy, formuláre na preukazy (aj s fotografiami)
  a pod.
 • jednostranové alebo viacstranové dokumenty – s pevnou
  alebo variabilnou štruktúrou (napr. faktúry, daňové priznania,
  v ktorých sa môže určitá strana viackrát opakovať)

Čo všetko služba zahŕňa?

 • skenovanie dokumentov
 • vyťažovanie dát
 • verifikáciu a validáciu vyťažených dát podľa zákazníkom definovaných pravidiel (napr. kontrola voči databázam, logické a matematické kontroly, kontrola úplnosti)
 • trvalú archiváciu originálnych dokumentov (s možnosťou doručenia originálu na požiadanie) resp. ich skartáciu (podľa požiadavky zákazníka)

Aké sú možné výstupy?

Formáty: *. dbf, *.xls, *.csv, *.dcx, *.txt, *.xml, cez ODBC, programovým skriptom a pod.

Uloženie na médiá: CD, DVD, BD, HDD, FlashStorage, upload cez FTP a pod.

Ďalšie možnosti spracovania

 • vyhodnocovanie zaškrtávacích polí v rôznych dotazníkoch
 • čítanie čiarových kódov
 • uloženie obrázka v binárnom tvare priamo do databázy (napr. podpis)
 • súčasné uloženie naskenovaného dokumentu vo formáte PDF/A (štandard pre dlhodobú archiváciu s textom pod obrazom)
 • digitálny podpis, časová pečiatka - pre zabezpečenie integrity vytvoreného súboru
 • návrh dizajnov optimalizovaných pre strojovo spracovateľné formuláre
 • návrh a dodanie systému pre priebežnú digitalizáciu novovznikajúcich dokumentov