ABBYY Business Card Reader

Aplikácia ABBYY Business Card Reader 2.0 automaticky získava kontakty z papierových vizitiek a prevádza ich na spracovateľné elektronické dáta. Je navrhnutá tak, aby odborníkom pomáhala zvýšiť produktivitu, zvyšovala efektivitu ich obchodnej komunikácie, šetrila čas a eliminovala zdĺhavé prepisovanie. Aplikácia pracuje s prakticky akýmkoľvek skenovacím zariadením.

Hlavné vlastnosti

Automatická digitalizácia kontaktných údajov

Aplikácia Business Card Reader automaticky prehľadáva a „číta“ papierové vizitky a odosiela kontaktné údaje do externej databázy – alebo ich ukladá do elektronického formátu podľa vášho výberu. Na základe technológie inteligentného rozpoznávania dát presne identifikuje informácie podľa typu (meno, priezvisko, telefónne čísla, adresy atd.) a odosiela ich do zodpovedajucích polí v databáze.

Flexibilné možnosti exportu a zdieľania

Aplikácia ponúka pre export kontaktných údajov do vami preferovaného systému správy kontaktov rôzne možnosti:
  • Priamy export do aplikácie Microsoft® Outlook®, do už existujúcej zložky kontaktov alebo do novej zložky vytvorenej v rámci aplikácie
  • Priamy export do aplikácie Salesforce®
  • Ukladanie dát do formátu CVS pre export do aplikácie Microsoft Excel® alebo do akéhokoľvek iného systému pre správu kontaktov
  • Ukladanie kontaktov ako súborov vCard pre jednoduché zdieľanie s kontaktmi aplikácií Google® a Google Calendar TM, Apple® iPad® a Mac®.

Komplexná podpora jazykov

Technológia ABBYY BCR číta vizitky v 25 obľúbených jazykoch, ktoré zahŕňajú ako európske, tak i niektoré ázijské jazyky. Okrem toho dokáže jednoducho spracovávať údaje z viacjazyčných vizitiek.

Detekcia duplicitných kontaktov

Aby bolo zaistené, že sú vaše kontakty vždy dobre spravované, aplikácia ABBYY Business Card Reader pri exporte kontaktov do aplikácie Microsoft Outlook® nebo Salesforce® automaticky kontroluje nové údaje vo vzťahu k nastávajúcim informáciám v databáze. Pokiaľ je v databáze podobný kontakt už uložený, software vás automaticky upozorní a ponúkne možnosti nahradenia starého kontaktu novým, jeho aktualizáciu alebo ponechanie oboch.

Skenovanie viacerých vizitiek

Aplikácia vám pri práci s plochým skenerom umožňuje súčasne skenovať a čítať až 10 vizitiek behom jednej relácie. Všetky kontakty budú navzájom oddelené a priradené do príslušných polí v databáze.

Funkcia rýchleho skenovania

Jednoduchým klepnutím na tlačidlo „Skenovať ďalšiu“ môžete skenovať ďalšie vizitky, zatiaľ čo sú skôr naskenované vizitky rozpoznávané – program tak bude pracovať za vás.

Podpora obojstranného skenovania

Pri použití skenera s obojstranným režimom môžete skenovať obe strany vizitky v jednom kroku. Druhá strana vizitky bude uložená ako obrázok (bez rozpoznávania) so všetkými dôležitými kontaktnými informáciami, riadne zachytenými a zaradenými.

Kompatibilita s takmer všetkými skenermi

Aplikácia ABBYY Business Card Reader pracuje so všetkými skenermi kompatibilnými s rozhraním TWAIN alebo WIA, s multifunkčnými periférnymi zariadeniami (MFP) alebo s akýmkoľvek skenerom vizitiek. Produkt dokáže tiež spracovávať snímky vizitiek zachytené digitálnymi fotoaparátmi alebo mobilnými zariadeniami.

Cenník

Business Card Reader 2.0

Cena bez DPH Cena s DPH Kúpiť
ESD -elektronická licencia
21 25,20 €