FineReader 11

Prípady použitia

Kedy potrebujete program FineReader

ABBYY FineReader je dôležitým softvérom pre ľudí, ktorí skenujú a pracujú s digitálnymi kópiami papierových dokumentov alebo súborov PDF: pre tých, ktorí opravujú informácie alebo potrebujú opätovne použiť údaje z dokumentov; vytvoriť prehľadávateľné archívy dokumentov alebo elektronických kníh. Program FineReader je efektívnym nástrojom, ktorý vás ušetrí prepisovania dokumentov a zvýši tak vašu produktivitu.

Aktualizácia dát alebo textu v súbore PDF, naskenovanom alebo papierovom dokumente

Program FineReader Pro poskytuje neprekonateľnú presnosť, rekonštruuje formátovanie a štruktúru pri konverzii dokumentov na upraviteľné formáty – získate presnú upraviteľnú kópiu originálu s minimom úsilia.

Extrakcia časti textu na ďalšiu citáciu, kopírovanie/prilepenie, preklad

Vyberte oblasť dokumentu, ktorá obsahuje informácie určené na extrahovanie a skonvertujte iba tento vybraný úsek. Alebo môžete skonvertovať celú stranu či dokument na citáciu viacerých úsekov textu a dát.

Vytvorte si prehľadávateľný archív dokumentov PDF

Pomocou programu FineReader Pro môžete jednoducho skenovať a konvertovať dokumenty na prehľadávateľné súbory PDF alebo PDF/A, ktoré sú ideálne aj na dlhodobú archiváciu: také archívy dokumentov majú malú veľkosť vďaka kompresii do PDF, informácie sú dôverne uložené a dajú sa v budúcnosti jednoducho vyhľadať.

Zdieľajte papierové dokumenty v jedinom exemplári

Ak potrebujete s priateľmi či spolupracovníkmi zdieľať papierové dokumenty, z ktorých je len jediný exemplár — jednoducho ho digitalizujte pomocou programu FineReader a odošlite ho e-mailom, zdieľajte ho pomocou on-line úložísk súborov alebo dokument len opätovne vytlačte.

Tvorba elektronických kníh na čítanie na cestách

Ak čítate knihy alebo články na prenosných zariadeniach, v programe FineReader Pro si ich môžete sami vytvárať! Jednoducho naskenujte a skonvertujte papierovú knihu na elektronickú knihu vo formáte EPUB alebo FB2 alebo na flexibilný súbor HTML optimalizovaný na čítanie na prenosných zariadeniach.

Pripravte svoje dokumenty na čítanie hlasom

Program FineReader Pro vytvorí prehľadávateľné dokumenty zo skenov, fotografií a PDF (dokonca bez textovej vrstvy) a sprístupní ich tak na čítanie hlasom pomocou aplikácií a nástrojov na prevod textu na reč.