ABBYY FineReader XIX

Prvé OCR pre všetky typy písma na rozpoznávanie fraktúr a starých európskych jazykov

ABBYY FineReader XIX je špeciálna verzia oceneného softvéru FineReader na optické rozpoznávanie znakov (OCR) na rozpoznávanie textov vo „fraktúre“ alebo „gotickom písme“ z obdobia medzi rokmi 1800 a 1938. Je vyvinutý na konverziu skenov starých dokumentov, kníh a novín do textu za účelom digitálnej archivácie a publikovania a je prvým OCR softvérom pre všetky typy písma na rozpoznávanie fraktúr.

 

 

Kľúčové vlastnosti a funkcionalita:

ABBYY FineReader XIX je založený na OCR softvéri FineReader od ABBYY. Má jednoduché užívateľské rozhranie so Scan&Read sprievodcom, ktorý používateľov prevádza procesom skenovania a konvertovania dokumentu. Skonvertovaný text sa ľahko edituje a ukladá do rôznych obľúbených formátov súborov, vrátane formátov Microsoft Word, bežného textu a prehľadávateľných PDF. Texty sú konvertované presne a je zachovaný formát originálneho dokumentu tak, že stĺpce, rozloženie obrázkov a tabuľky vyzerajú tak, ako v pôvodnom dokumente.
Okrem základných OCR funkcií programu FineReader je FineReader XIX navyše schopný čítať staré texty, ktoré obsahujú komplikované typy tlače. Toto zahŕňa text s ornamentálnymi zakriveniami, ktoré prerušujú súvislú líniu slova, a znaky rímskeho typu, ktoré sa už nepoužívajú, ako napríklad predĺžené „s“ používané v skorých anglických alebo francúzskych textoch.

Podpora fraktúr v produkte FineReader XIX zahŕňa:

Jazyky: nemecký, anglický, francúzsky, taliansky a španielsky

Fonty: fraktúra, švabach a väčšina textúr (Gotických) fontov

Formáty výstupov/uloženia: PDF, MS Word (DOC), MS Excel (XLS), WordPro, WordPerfect, RTF, HTML, DBF, CSV, TXT, MS Word XML a PPT