ABBYY PDF Transformer +

Táto verzia už nie je dostupná. Funkcionalitu tohto softvéru obsahuje ABBYY FineReader 14.

Aplikácia ABBYY PDF Transformer+ je jednoduchý, ale všestranný nástroj, ktorý umožňuje zobrazovať, vytvárať a upravovať súbory PDF a prevádzať ich do formátov s možnosťou úprav, ako sú napr. formáty aplikácií Microsoft® Word a Excel®. Vďaka oceňovanej technológii optického rozpoznávania znakov (OCR) spoločnosti ABBYY dokáže aplikácia ABBYY PDF Transformer+ rýchlo a presne prevádzať obrázky alebo skenované papierové dokumenty na textové súbory s možnosťou vyhľadávania a úprav pri zachovaní pôvodného rozloženia.

 

STIAHNUŤ SKÚŠOBNÚ VERZIU

 

Hlavné funkcie

Otvorenie alebo vytvorenie súboru PDF

  • Otvorenie a zobrazenie akéhokoľvek súboru PDF
  • Vytvorenie dokumentu PDF z jedného alebo niekoľkých súborov
  • Vytvorenie súboru PDF s možnosťou vyhľadávania alebo len s obrázkami zo skenera
  • Spojenie dokumentu PDF s inými dokumentmi
  • Pridanie stránok z naskenovaného dokumentu

Revízia dokumentov a pridávanie komentárov

Pomocou širokej rady nástrojov, ako sú napr. funkcie Komentár, Zvýrazniť, Vložiť text a Podtrhnúť, je možné poskytnúť alebo získať spätnú väzbu.

Úpravy textu a obrázkov

Aplikácia ABBYY PDF Transformer+ umožňuje upravovať text a obrázky v akomkoľvek súbore PDF. K úpravám obsahu PDF slúži režim úprav. Umožňuje pridať alebo odstrániť text v rámci jedného riadku, alebo pridať, upraviť, či odobrať obrázky.
Pomocou nástrojov Guma a Textové pole je možné pridať alebo odobrať obsah v akomkoľvek dokumente. Pri vložení textu je možné vybrať farbu jeho pozadia – Priehľadné, Zhodné s pozadím dokumentu a Výber farby.

Ochrana dokumentov PDF

Zabezpečte svoje dokumenty pomocou možností ochrany:
1. Heslo a oprávnenie
Dokument je možné chrániť pred neoprávneným prístupom a úpravami.
2. Digitálny podpis
Dokument PDF je možné podpísať pomocou overenej digitálnej identity. Je tiež možné overiť platnosť elektronických podpisov iných užívateľov.
3. Odstránenie citlivých informácií
Na odstránenie citlivých údajov je možné použiť režim redakcie. Funkcie Vyhľadať a redigovať umožňuje rýchlo nájsť a odstrániť dôverné informácie.

Prevod dokumentov PDF

Aplikácia ABBYY PDF Transformer+ umožňuje prevádzať dokumenty PDF do iných formátov s možnosťou úprav.
Pri prevode súborov PDF aplikácia ABBYY PDF Transformer+ inteligentne analyzuje štruktúru dokumentu a identifikuje text, obrázky, tabuľky a čiarové kódy. Ak chcete výsledky prevodu doladiť, pomocou režimu prevodu ručne upravíte okraje alebo typ detekovaných objektov.

Kopírovanie textu a obrázkov

Môžete jednoducho kopírovať text, tabuľky a obrázky z akéhokoľvek súboru PDF do iných aplikácií alebo do skenovaných súborov PDF.