Vyťažovanie dokumentov a dát

Extrahujte užitočné dáta z papierových a elektronických dokumentov a formulárov a odosielajte ich do schránok alebo archívov.

Univerzálna platforma pre vyťažovanie dát a dokumentov

ABBYY FlexiCapture

Jednoduchý softvér na vyťažovanie dát a dokumentov prinášajúci automatizovanú klasifikáciu a separáciu, indexáciu, archiváciu a extrakciu dát a tvorbu papierových a elektronických formulárov.

Serverovo založené OCR a konverzia PDF súborov

ABBYY Recognition Server

Aplikácia pre tvorbu prehľadávateľných archívov a elektronických knižníc, vyťažovanie dokumentov do ECM systémov, každodenné úlohy OCR a konverzie dokumentov.

Dávkové skenovanie

ABBYY Scan Station

Jednoduchá aplikácia na skenovanie dokumentov, ktorá prináša produktívne dávkové skenovanie, skvalitnenie obrázkov, separáciu viacstranových dokumentov, automatické pomenovávanie a ukladanie v rôznych formátoch.