ABBYY FlexiCapture 11

ABBYY FlexiCapture 11

NOVÁ VERZIA ABBYY FLEXICAPTURE!

ABBYY FlexiCapture 11 je nová generácia inteligentného, presného a vysoko rozšíriteľného softvéru pre vyťažovanie dát a spracovávanie veľkých objemov dokumentov akéhokoľvek typu. Vďaka automatickej klasifikácii dokumentov a funkčnostiam vyťažovania dát pomáha organizáciám výrazne zvyšovať produktivitu práce s dokumentmi.

Čo je nové?
Prečo si vybrať FlexiCapture?
- Funkčnosť automatického učenia sa pre klasifikáciu a extrakciu dát
- Najlepšia presnosť v rozpoznávaní dokumentov
- Nové nástroje pre prispôsobenie
- Vyťažovanie akokoľvek zložitých dokumentov
- Verifikácia prostredníctvom webu
- Flexibilná integrácia a prispôsobenie
- Jednoduché vzdialené skenovanie
- Lepšia rozšíriteľnosť a výkonnosť

Kľúčové vlastnosti

Jediné riešenie pre vyťažovanie všetkých typov dokumentov
Urýchlite procesy používaním automatizovaného zadávania dát namiesto manuálneho. Inteligentné algoritmy pre vyťažovanie dát umožňujú spracovávať akýkoľvek typ dokumentov vrátane faktúr, zmlúv, registračných formulárov a ďalších.
Vychýrená presnosť
Vďaka zabudovaným oceneným technológiám rozpoznávania a klasifikácie od ABBYY, ako aj vstavaným validačným pravidlám, zabezpečuje FlexiCapture výnimočnú presnosť dát. Ergonomické rozhrania pre verifikáciu umožňujú dodatočnú verifikáciu citlivých a sporných dát.
Webovo založená verifikácia dát
V prípade, že potrebujete kontrolovať dáta manuálne, môžete efektívne distribuovať svoju pracovnú silu a redukovať náklady využitím verifikácie dát prostredníctvom webu.
Pripravený pre medzinárodné podnikanie
Medzinárodné spoločnosti môžu mať prospech z jedného riešenia pre spracovávanie dokumentov vo viacerých jazykoch vrátane čínskeho, japonského, kórejského, vietnamského a 183 ďalších!
Optimalizovaný výkon a tolerancia porúch
Zdokonalená serverovo založená architektúra umožňuje efektívne každodenné spracovávanie veľkých objemov dokumentov. Jadrom systému je výkonný spracovateľský server, ktorý vykonáva všetky zdrojovo nákladné činnosti, automatizovane rozdeľuje úlohy medzi pracovné stanice a vyvažuje záťaž.
Podpora pre Microsoft Cluster zaisťuje konzistentnú činnosť a zabraňuje strate dát v prípade zlyhania systému.
Flexibilný workflow
Využite výhody flexibilného workflow, ktorý môže byť jednoducho prispôsobený vašim konkrétnym podnikovým procesom. ABBYY FlexiCapture ponúka výkonnú sadu nástrojov pre prispôsobenie základného workflow spracovávania dokumentov s voliteľnými stupňami spracovávania, skriptami a externými modulmi.
Workflow tiež umožňuje spracovávanie dokumentov v režime bez obsluhy.
Vzdialené vyťažovanie dokumentov
Vyťažujte dokumenty priamo v bode ich vstupu a redukujte tak kroky navyše a náklady spojené s dodávaním a uskladnením papierových dokumentov. Potrebné skenovanie môže byť vykonávané vzdialene z akéhokoľvek miesta a akéhokoľvek počítača tak, že operátor nainštaluje skenovacieho klienta jednoducho kliknutím na webový odkaz.
Desktopová a distribuovaná konfigurácia
Riešenie vyťažovania dokumentov programu FlexiCapture ponúka nezávislé a distribuované inštalácie a poskytuje medzi nimi plnú kompatibilitu. Toto umožňuje jednoduchý a primeraný začiatok pre malé a stredné podniky a možnosť jednoducho rozšíriť procesy vyťažovania dát a dokumentov s rastúcimi potrebami spoločnosti.
Zdokonalená rozšíriteľnosť
Vďaka vylepšenej architektúre programu FlexiCapture je možné vyťažovať dáta z až jedného milióna dokumentov denne využitím tuctov jadier CPU.
Lepšia použiteľnosť

Priateľské prispôsobiteľné rozhranie a podpora horúcich kláves umožňujú operátorom pracovať pohodlnejšie a efektívnejšie.

ABBYY FlexiCapture 10 je vyvinutý pre automatické vyťažovanie dát z malých až veľkých objemov dokumentov akéhokoľvek typu, vrátane:

  • fixných formulárov (dotazníky, prieskumy, testy, daňové výkazy, prihlášky, reklamačné formuláre...)
  • pološtruktúrovaných dokumentov (faktúry, objednávky, príjemky...)
  • neštruktúrovaných dokumentov (zmluvy, listy, články...)
ABBYY FlexiCapture 9.0 serves as a single entry point

Dokumenty prechádzajú štyrmi hlavnými fázami (import, rozpoznávanie, verifikácia, export) a výsledkom sú klasifikované, rozpoznané, verifikované dokumenty transformované na spoľahlivé, presné, vyhľadávateľné a vysoko štruktúrované elektronické dáta.

Import

Snímky dokumentov môžu byť importované zo:

- skenovacích zariadení podporujúcich TWAIN, ISIS a WIA
- zložky, vrátane automatického importu z horúcej zložky (lokálnej alebo LAN)
- FTP servera
- e-mailových príloh z e-mailových serverov Microsoft® Exchange alebo POP3

Operácie importovania môžu byť automatizované pomocou Import Profilov s preddefinovanými nastaveniami.

Rozpoznávanie

Fáza rozpoznávania zahŕňa:

- predspracovanie snímok (úprava orientácie strán, odstránenie zošikmenia a šumu a ďalšie)
- automatickú klasifikáciu dokumentov (vrátane viacstranových, dokumentov s počtami strán, dokumentov s viacstranovými tabuľkami a iných)
- extrakciu dát a textu (OCR pre 190 jazykov, ICR pre 110 jazykov, OMR pre rôzne typy zaškrtávacích polí, rozpoznávanie 1D a 2D čiarových kódov)
- spustenie pravidiel validácie (kontrola oproti databázam, kontrola formátu, kontrola súm pri vyťažovaní faktúr a ďalšie)

Všetky tieto činnosti prebiehajú automaticky v bezobslužnom režime na serveri.

Verifikácia

Slúži na manuálnu kontrolu správnosti rozpoznaných dát a štruktúry dokumentov, ako aj manuálne zadávanie dát. Pre urýchlenie tohto procesu FlexiCapture ponúka viaceré efektívne režimy verifikácie, ktoré sú jednoducho dostupné cez webový prehliadač.
Verifikácia je voliteľný krok, ktorý môže byť vynechaný. Vtedy sú dáta po rozpoznaní automaticky exportované.

Export

Vyťažené dáta a snímky dokumentov môžu byť exportované do:

- súborov
- externých databáz (cez ODBC)
- na Microsoft SharePoint 2003/2007/2010
- akejkoľvek firemnej aplikácie, ERP alebo ECM/DMS systému

Dokumenty môžu byť tiež uložené ako vyhľadávateľné PDF/PDF-A súbory na archívne účely.

Administrácia a monitorovanie

Za účelom riadenia užívateľských práv a monitorovania výkonnosti systému ponúka FlexiCapture 10 webovo založenú administračnú a monitorovaciu konzolu, ktorá umožňuje sledovanie 24 hodín denne z akéhokoľvek miesta. Užívateľom môžu byť prideľované práva a role, môžu byť zobrazované statusy dávok a logy udalostí a generované hlásenia.

Pre viac informácií o produkte a možnostiach jeho licencovania nás neváhajte kontaktovať.