ABBYY Scan Station

ABBYY Scan Station je ľahko ovládateľný softvér na skenovanie dokumentov založený na vysokovýkonnej a dlhodobo osvedčenej technológii.

Umožňuje skenovanie a exportovanie stoviek strán v priebehu niekoľkých minút a poskytuje širokú škálu užitočných nástrojov pre zvýšenie kvality naskenovaných obrázkov. Môže sa používať na zachytenie a digitalizáciu veľkých dokumentových archívov, ako aj na skenovanie malého množstva dokumentov štandardným pracovným skenerom. Navyše, organizácie s regionálnym pôsobením a dcérskymi spoločnosťami môžu jednoducho rozmiestniť distribuovaný systém zhromažďovania dokumentov tým, že bude mať ABBYY Scan Station nainštalovaný na rôznych miestach s centralizovaným spracovaním a ukladaním dokumentov.

So svojím intuitívnym rozhraním sa ABBYY Scan Station ľahko obsluhuje a riadi, aj ak operátor nemá žiadne alebo len malé skúsenosti so skenovaním dokumentov. Zároveň je profesionálnym riešením založeným na vysokovýkonnej technológii skenovania, ktorá bola úspešne použitá v popredných produktoch ABBYY, akými sú ABBYY FineReader, ABBYY FormReader a ABBYY FlexiCapture.

Kľúčové vlastnosti ABBYY Scan Station:

  • Inteligentná technológia skenovania — ABBYY Scan Station skenuje dokumenty v dávkach. Viacstranové dokumenty v každej dávke môžu byť separované podľa špecifikovaných parametrov ako napríklad počtu strán, prázdnych oddeľovacích strán alebo čiarových kódov. Nastavenia spracovania sú uložené v špeciálnych profiloch, typoch dávky. Každý profil zahŕňa skenovanie, spracovanie obrázku, separáciu dokumentov a nastavenia exportu, čo zjednodušuje a zefektívňuje prácu s rôznymi typmi dokumentov.
  • Zvýšenie kvality obrázku — ABBYY Scan Station poskytuje širokú škálu nástrojov na úpravu obrázku. Napríklad, používateľ môže orezať, otočiť obrázok, revidovať citlivé informácie na ňom, odstrániť šum a invertovať farby na zlepšenie vzhľadu dokumentu pred jeho uložením. Tieto nástroje tiež napomáhajú zabezpečiť lepšie výsledky rozpoznania, ak sú skenované dokumenty určené na spracovanie pomocou softvéru optického rozpoznávania znakov (Optical Character Recognition; OCR).
  • Kompatibilita s rôznymi skenovacími zariadeniami — ABBYY Scan Station podporuje väčšinu skenerov s rozhraniami TWAIN, ISIS a WIA.
  • Variabilné možnosti exportu a uloženia — Naskenované obrázky môžu byť uložené vo formátoch PDF, TIFF, JPEG, JPEG2000, BMP, PNG, PCX, DCX, DjVu a JBIG2 a exportované do zložiek a FTP zložiek. Toto používateľom umožňuje jednoducho preniesť naskenované dokumenty do elektronických archívov, systému riadenia činnosti podniku a systému riadenia dokumentov, alebo ich exportovať do ABBYY Recognition Server alebo ABBYY FlexiCapture na ďalšie spracovanie.
  • Jednotné rozhranie skenovania – V rámci jednej spoločnosti sa bežne používajú rôzne modely skenerov. ABBYY Scan Station umožňuje používať rovnaké nastavenia bez ohľadu na typ skeneru. Toto robí tento produkt náležitým nástrojom pre vytváranie spoločného elektronického archívu.

Pre viac informácií kliknite sem >>