ABBYY FineReader Engine 11

ABBYY FineReader Engine je obsiahly OCR SDK pre vývoj výkonných a inteligentných systémov na rozpoznávanie dokumentov, konverziu dokumentov a vyťažovanie dát. Umožňuje integráciu technológií ako sú: optické rozpoznávanie znakov (OCR), inteligentné rozpoznávanie znakov (ICR), optické rozpoznávanie značiek (OMR), rozpoznávanie čiarových kódov (OBR), zobrazovanie dokumentov
a konverzia PDF súborov.

Najobsiahlejší balíček jazykov

Podporuje 198 jazykov pre OCR a 113 jazykov pre ICR. Má špeciálne funkcie pre učenie vzorov a vytváranie užívateľských jazykov.

Architektúra rozpoznávania na viacerých jadrách

Zvýšená produktivita pre prípady vysokého pracovného zaťaženia prináša až 90%-ný nárast rýchlosti pre každé dodatočné jadro
v porovnaní s jednojadrovými systémami.

Viac informácií >>